Kabinet werkt aan ander voorstel box 3

Dit jaar komt het kabinet op Prinsjesdag met een ander voorstel om een groot deel van de mensen die belasting betalen in box 3 tegemoet te komen. Dit nieuwe voorstel moet het vorig jaar voorgestelde plan om het box 3 stelsel aan te passen, vervangen. Ondanks dat het oorspronkelijke voorstel spaarders tegemoet kwam, benadeelde het andere belastingplichtigen in box 3. Om een groot deel van de spaarders en de kleine beleggers tegemoet te kunnen komen, wordt nu gewerkt aan een voorstel binnen het huidige box 3-stelsel.

Kritiek op het voorstel

Wanneer u nu meer vermogen heeft dan 30.846 euro (of 61.692 euro met fiscaal partner) uit bijvoorbeeld spaargeld of aandelen, betaalt u hier nu belasting over. Met de vorig jaar voorgestelde hervorming van het box-3 stelsel zouden spaarders worden ontzien, maar mensen bij wie het vermogen in box 3 voor een relatief klein deel uit spaargeld bestaat zouden daarmee juist meer belasting moeten gaan betalen. Denk bijvoorbeeld aan kleine beleggers die defensief beleggen en daardoor gemiddeld genomen lagere beleggingsrendementen halen.

Op het voorstel van afgelopen jaar zijn veel reacties uit de samenlevering gekomen. Individuele burgers, de branceorganisaties en de AFM wezen allemaal op het risico dat kleine beleggers zich gedwongen zouden gaan voelen om zeer risicovol te gaan beleggen. Dit is niet de bedoeling van het nieuwe box-3 stelsen en daarom worden de plannen van vorig jaar niet meer uitgewerkt in een wetsvoorstel.

Nieuw voorstel in de maak

Omdat de meeste spaarders en kleine beleggers niet tegemoet konden worden gekomen in de plannen van vorig jaar, wordt er op dit moment in Den Haag gewerkt aan een voorstel binnen het huidige box-3 stelsel.

Wilt u meer informatie over hoe om te gaan met uw box-3 vermogen? Neem dan snel vrijblijvend contact op met ons!

Bron: Rijksoverheid